loading...

Członkowie wspierający

  • Wydział Transportu
  • GS1 Polska
  • Port Gdynia
  • Akademia Leona Koźmińskiego
  • DASHER
  • Instytut Logistyki i Magazynowania
  • PROMAG
  • Wyższa Szkoła Logistyki

W 2020 roku Nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego otrzymała firma VITRONIC Machine Vision Polska Sp. o.o. za zrealizowanie projektu: Automatyzacja skanowania oraz rejestrowania Multi-kodów dzięki systemowi AUTO – ID ‘COMBO-SNAP’ u jednej z czołowych firm kurierskich w Polsce.

Wyróżniono także dwie firmy:
- Muller – Die lila Logistik Polska sp. z o.o. za projekt: Wdrożenie wielomodułowej platformy internetowej do zarządzania przelewem opakowań zwrotnych CONTAINERS OPTIMIZATION SYSTEM w dwóch fabrykach Opla;

- Kuehne + Nagel za projekt: Program środowiskowy Net Zero Carbon, zakładający minimalizacje oddziaływania firmy na środowisko naturalne.


Zapraszamy do zapoznania się z opisami projektów:

 


Automatyzacja skanowania oraz rejestrowania Multi-kodów dzięki systemowi AUTO – ID ‘COMBO-SNAP’ u jednej z czołowych firm kurierskich w Polsce

Opracowany w ramach projektu system umożliwia odczyt kodu kreskowego z górnej powierzchni różnego rodzaju paczek, wykładanych na rolkach przenośnika, bez potrzeby ich separacji i sortowania. Jest to możliwe przy zastosowaniu systemu COMBO SNAP. Każda z trzech kamer, wchodzących w jego skład, przechwytuje obrazy etykiet i przesyła je do jednostki dekodującej, przetwarzającej obrazy i odczytującej kody kreskowe. Dane są cyklicznie przesyłane na serwer. System gwarantuje wysoką skuteczność odczytu – ok. 98% przy odczycie średnio dwóch kodów na sekundę. To ma wpływ na jakość i szybkość obsługi odbiorców, a także lepsze wykorzystanie pracowników firmy, w której wdrożono system. Inne, pośrednie korzyści zastosowania to efekty środowiskowe wynikające np. z ograniczenia dodatkowych przejazdów kurierów związanych z błędnymi doręczeniami oraz społeczne – zmniejszenie intensywności pracy ludzkiej.

 


Wdrożenie wielomodułowej platformy internetowej do zarządzania przelewem opakowań zwrotnych CONTAINERS OPTIMIZATION SYSTEM w dwóch fabrykach Opla

Projekt polegał na wdrożeniu wielomodułowej platformy internetowej łączącej wszystkich uczestników łańcucha dostaw (dostawców, przewoźników i producentów – fabryk Opla) dla zapewnienia jak najbardziej efektywnego przepływu materiałów. Rozwiązanie pozwala na digitalizację procesów, także z możliwością korzystania z aplikacji na urządzeniach mobilnych. Zastosowanie rozwiązania pozwoliło na osiągnięcie szeregu efektów: ekonomicznych – m.in. ograniczenie liczby przewozów, zmniejszenie kosztów dostaw i opakowań jednorazowych, które jednocześnie mają znacząco korzystny wpływ na środowisko - przede wszystkim zmniejszenie śladu węglowego łańcucha dostaw.

 


Program środowiskowy Net Zero Carbon, zakładający minimalizacje oddziaływania firmy na środowisko naturalne

Program Net Zero Carbon to część proekologicznej strategii firmy nakierowanej na minimalizację oddziaływania na środowisko naturalne. Działania podejmowane w ramach programu koncentrują się na monitorowaniu, redukcji i kompensacji śladu węglowego związanego z działalnością firmy i zmierzają do osiągnięcia całkowitej neutralności węglowej do 2030 roku. Obejmują one m.in. sponsorowanie kompensacji emisji CO2 pochodzącą z transportu morskich i kolejowych przesyłek niepełnokontenerowych, proponowanie klientom serwisu morskiego m.in. rozwiązania KN Pledge dla morskich przesyłek pełnokontenerowych. Oprócz oczywistych efektów środowiskowych projekt ma korzystny wpływ na efektywność ekonomiczną poprzez obniżkę zapotrzebowania na paliwo, a także zmniejszenie kosztów spedycji dzięki wykorzystaniu narzędzi wspierających optymalizację tras opartych na technologii Big Data, analityce predyktywnej i Internecie Rzeczy.

 

 Zdobywcy głównej Nagrody Logistycznej PTL mogą zgłaszać swoje projekty, kandydując do przyznawanej co roku przez międzynarodowe jury Nagrody Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. W tym roku ceremonia wręczenia tej nagrody odbędzie się 10 listopada w Brukseli.

 

Dokumenty do pobrania:

- pdfELA Awards - Presentation and Sponsorship

 

 

Back to top