Zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego. To już czternasta edycja konkursu o tę prestiżową nagrodę, którą Polskie Towarzystwo Logistyczne wyróżnia projekty logistyczne realizowane przez polskie przedsiębiorstwa.

Laureaci poprzednich edycji konkursu startowali później z powodzeniem  w konkursach European Award for Logistics Excellence Europejskiego Towarzystwa Logistycznego, a dwa z tych projektów znalazły się w trójce najlepszych. Świadczy to zarówno o randze nagrody PTL, jak i o jakości polskich projektów logistycznych.

O Nagrodę PTL mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zgłaszany projekt powinien dotyczyć wdrażania innowacyjnych technologii lub nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, a także innych rozwiązań nakierowanych na usprawnienia procesów logistycznych, a wdrożenie nastąpiło w latach 2019 lub 2020. Projekt musi zostać zrealizowany w praktyce, bowiem nie dopuszcza się prac teoretycznych, czy tylko opisów zamiaru realizacji.

Polskie Towarzystwo Logistyczne nagradza nie tyle same przedsiębiorstwa, co właśnie projekty przez nie realizowane. Chodzi zatem o przedsięwzięcia podejmowane przez pojedyncze firmy, konsorcja partnerów współpracujących w łańcuchach dostaw, a także bardziej złożone zespoły projektowe.

Regulamin i terminarz konkursu, a także formularze: zgłoszeniowy (I etap konkursu) i opisu projektu (II etap konkursu) można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Logistycznego w zakładce REGULAMIN.

Back to top