WEBINAR: Stawiamy na komunikację, czyli czego dowiedzieliśmy się w czasie pandemii – głos ekspertek branży logistycznej!

TERMIN: 9.12.2021, godz. 13:00-14:30

ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Logistyczne oraz portal Pracujwlogistyce.pl

>> WEŹ UDZIAŁ W WEBINARZE! <<


Procesy logistyczne to nie tylko doskonałość operacyjna i sprzedażowa, ale przede wszystkim skuteczna komunikacja z otoczeniem. Nikt jednak nie doskonali tego obszaru, tak jak inne kluczowe kompetencje managerskie, chociaż 90 proc. problemów w firmach wynika ze złej komunikacji. Jeden błędny komunikat rozpoczyna efekt domina, który generuje ogromne koszty. Jeśli chcemy skutecznie działać we współczesnym świecie, to właśnie ten obszar okazuje się kluczowy, bo to od komunikacji zależy siła naszej organizacji, naszych procesów zarządczych, naszych zespołów i w końcu naszej marki oraz usług.

Do udziału w webinarze zaprosiliśmy ekspertki branży TSL, które podzielą się swoimi wieloletnimi doświadczeniami z obszaru komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.


PROGRAM

Moderator:    Ilona Kużaj-Aydar, Polskie Towarzystwo Logistyczne

13:00 – 13:05    Otwarcie - dr hab. Danuta Kisperska-Moroń prof. UE, Wice Przewodnicząca Zarządu PTL
13:05 – 13:30    Skuteczna komunikacja w zarządzaniu - jak to się robi w logistyce? - Dagmara Głowacka, Dyrektor polityki personalnej DB Schenker w klastrze North & East Europe
13:30 – 13:55    Biznes w środowisku wielokulturowym a zarządzanie komunikacją między zespołami - Ellina Lolis, Dyrektor zarządzająca i Wice prezes Hillebrand Poland oraz Prezes zarządu Hillebrand Russia
13:55 – 14:20    Rola rzecznictwa interesów w zarządzaniu przedsiębiorstwami TSL - Beata Trochymiak, Redaktor naczelna i Wydawca portalu Pracujwlogistyce.pl
14:20 – 14:25    Podsumowanie - dr hab. Danuta Kisperska-Moroń prof. UE, Wice Przewodnicząca Zarządu PTL

>> WEŹ UDZIAŁ W WEBINARZE! <<

 

  Dagmara Głowacka - dyrektor polityki personalnej DB Schenker w klastrze North & East Europe, od wielu lat pracująca w środowiskach wielokulturowych. Wcześniej globalny dyrektor logistyki w jednej z największych firm producenckich na rynku automotive. Odpowiadała za procesy logistyczne w zakładach w Szwecji, Słowacji, Niemczech, Francji, Meksyku, Chinach, Indiach oraz w Polsce. Definiowała politykę logistyczną oraz tworzyła i wdrażała standardy logistyczne usprawniając współpracę logistyki z innymi działami w firmie oraz w podległych zakładach.
  Ellina Lolis - dyrektor zarządzająca i wice prezes Hillebrand Poland oraz prezes zarządu Hillebrand Russia, odpowiadająca za 12 biur spółki w takich krajach jak Łotwa, Białoruś czy Kazachstan. Menedżerka o pochodzeniu wielokulturowym, pracująca od początku swojej kariery w środowisku międzynarodowym, zdobywając doświadczenie na rynkach Rosji, krajach byłej WNP, Polski i Bliskiego Wschodu. W swojej karierze współpracowała z przedstawicielami różnych narodowości oraz zarządzała licznymi zespołami wielokulturowymi. Bezpośrednio zarządzała pracownikami z ponad 10 skrajnie różnych środowisk kulturowych.
    Beata Trochymiak – redaktor naczelna i wydawca portalu Pracujwlogistyce.pl. Realizatorka wielu autorskich projektów dla branży TSL, m.in. twórczyni Forum Kobiet w Logistyce oraz wyróżnienia „Kobieta w Logistyce”, współorganizatorka Ogólnopolskich Targów Pracy Branży TSL i Plebiscytu Przyjazny Pracodawca TSL, a także organizatorka i moderatorka wielu debat i konferencji dla branży TSL, wykładowca, specjalizuje się w komunikacji i rzecznictwie interesów branży TSL. Od 25 lat związana z branżą TSL. Redaktor i dziennikarz, autorka licznych publikacji i wydań o tematyce logistycznej, m.in. redaktor dodatków TSL w Gazecie Prawnej (1998-2011). W latach 1999 – 2011 – pełniła funkcje managerskie w organizacjach samorządu gospodarczego branży TSL tj. Ogólnopolskie Zrzeszenie Agencji Celnych oraz Polska Izba Spedycji i Logistyki w Gdyni.

Back to top