W 2020 r. składki członkowskie pozostają bez zmian:

Dla członków indywidualnych

75,00zł

Przedsiębiorstwa państwowe i prywatne

1000,00zł

Dla członków wspierających

500,00zł
loading...

Back to top