Członkostwo w PTL zapewnia wymierne korzyści:

 

Członkowie Indywidualni

 • wpływ na rozwój działalności PTL jako organizacji reprezentującej Polskę w Europejskim Towarzystwie Logistycznym,
 • możliwość udziału w gremiach i projektach Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) po wcześniejszej akceptacji i rekomendacji Zarządu PTL,
 • możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez ELA, w przypadku udostępniania miejsc do dyspozycji PTL,
 • możliwość bezpłatnej subskrypcji newslettera PTL, wydawanego raz w miesiącu oraz dostęp do materiałów (raportów, opracowań, publikacji) udostępnianych tylko Członkom PTL.
 • zniżki w przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez towarzystwo,
 • możliwość wzięcia udziału w wyjazdach technicznych (najlepsze europejskie praktyki logistyczne) - pierwszeństwo zgłoszenia i zniżki.

 

Członkowie Wspierający

 • wpływ na rozwój działalności PTL jako organizacji reprezentującej Polskę w Europejskim Towarzystwie Logistycznym,
 • możliwość udziału w gremiach i projektach Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) po wcześniejszej akceptacji i rekomendacji Zarządu PTL,
 • możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez ELA, w przypadku udostępniania miejsc do dyspozycji PTL.
 • możliwość wysłania dwóch dedykowanych mailingów rocznie do członków PTL,
 • możliwość emisji informacji o firmie cztery razy w roku, w ramach comiesięcznych newsletterów PTL (wysyłka w ostatni czwartek każdego m-ca),
 • możliwość emisji postu cztery razy w roku przez profil PTL na platformie LinkedIn,
 • możliwość zorganizowania webinarium lub warsztatu adresowanego do członków PTL (podlega osobnym ustaleniom),
 • odzwierciedlenie logo Członka Wspierającego z aktywnym linkiem na stronie www PTL,
 • możliwość posługiwania się logiem PTL jako Członek Wspierający na stronie www Członka,
 • zniżki dla pracowników firmy w przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez towarzystwo,
 • możliwość wzięcia udziału przez pracowników w wyjazdach technicznych (najlepsze europejskie praktyki logistyczne) - pierwszeństwo zgłoszenia i zniżki.

 

Back to top