4 maja 1992 - Polskie Towarzystwo Logistyczne (PTL) zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. W tym roku towarzystwo liczyło 47 członków.

1 września 1993 - Polskie Towarzystwo Logistyczne zostaje członkiem Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) skupiającego 30 krajowych organizacji z 26 europejskich państw.

1994 - organizacja pierwszego wyjazdu szkoleniowego do Niemiec i Holandii. Uczestnicy kolejnych wyjazdów odwiedzili również Hiszpanię, Holandię, Francję, Luxemburg, Wielką Brytanię, Turcję. Ostatni wyjazd w kwietniu 2017 r. odbył się na terenie Polski.

1998 - od 1998 roku członek PTL zasiada z Zarządzie ELA (1998 – 2010 Stanisław Krzyżaniak, 2010 – 2016 Marcin Hajdul, a obecnie Danuta Kisperska-Moroń). Członkowie PTL biorą aktywny udział w pracach komitetów roboczych ELA (Danuta Kisperska-Moroń jest członkiem ELA Research & Development Committee).

1998 - organizacja pierwszego Konkursu o Nagrodę PTL. Polskie Towarzystwo Logistyczne wyróżnia co dwa lata w ten sposób projekty logistyczne realizowane przez polskie przedsiębiorstwa. Do tej pory odbyło się 11 edycji tego konkursu.

2000 - uruchomienie w Polsce systemu certyfikacji logistyków zgodnie ze standardami kwalifikacyjnymi ELA. Z ramienia ELA systemem zarządza Europejska Rada ds. Certyfikacji w Logistyce (European Board for Certification in Logistics – ECBL). Z rekomendacji PTL rolę Narodowego Centrum Certyfikacji (National Certification Center – NCC) pełni od 2000 r. Instytut Logistyki i Magazynowania.

2000 - z rekomendacji Zarządu ELA, członkiem Zarządu ECBL zostaje przedstawiciel Zarządu PTL Stanisław Krzyżaniak.

2000 - współorganizacja Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2000, który stanowi kontynuację konferencji logistycznych organizowanych od 1991 roku w cyklu dwuletnim przez Instytut Logistyki i Magazynowania.

2005 - organizacja Warsztatów Doktoranckich PTL finansowanych w ramach Sieci Naukowej CELTRANET.

2010 - współorganizacja Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2010 połączonego z Europejskim Kongresem Logistycznym EUROLOG oraz wydarzenia towarzyszącego ELA Research Day. W kongresie wzięło udział ponad 750 uczestników.

2016 - współorganizacja Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2016 połączonego z Europejskim Kongresem Logistycznym EUROLOG oraz wydarzenia towarzyszącego ELA Research Day. Kongres zgromadził 823 uczestników.

Back to top