Objęcie roli lidera w zakresie rozwijania, upowszechniania i podnoszenia na wyższy poziom wiedzy o logistyce w Polsce

 • Wspieranie działań mających na celu wzrost prestiżu zawodu logistyka
 • Tworzenie silnego lobby logistycznego reprezentującego interesy branży i integrującego polskie środowisko logistyczne
 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju logistyki w regionach i branżach, wspieranie regionalnych i branżowych platform wymiany wiedzy, umiejętności i dobrych przykładów działań logistycznych
 • Promocja polskiej logistyki za granicą oraz rozwijanie kontaktów z ELA i towarzystwami logistycznymi innych państw
 • Wspieranie badań pierwotnych prowadzących do lepszego poznania polskiego rynku logistycznego i potrzeb polskich przedsiębiorstw - wspieranie konferencji, szkoleń i warsztatów odpowiadających tym potrzebom
 • Wspomaganie rozwoju i opieka nad "narybkiem logistycznym" - szkołami logistycznymi różnych szczebli, kierunkami logistycznymi w uczelniach wyższych, logistycznymi kołami naukowymi itp.
 • Podejmowanie działań na rzecz wzrostu etyki działań w polskim środowisku logistycznym

  

Cele te Polskie Towarzystwo Logistyczne będzie realizować m.in. poprzez:

 • Organizowanie corocznych Kongresów Logistycznych PTL
 • Organizowanie regionalnych i branżowych imprez pod patronatem PTL oraz wspieranie lokalnych inicjatyw jej członków
 • Bieżącą współpracę z ELA i krajowymi organizacjami logistycznymi innych państw
 • Okresowe organizowanie Forum Edukacji Logistycznej
 • Przyznawanie corocznych Nagród Logistycznych PTL dla firm, instytucji i osób mających szczególny wpływ na rozwój logistyki w Polsce
 • Organizowanie corocznych spotkań Studenckich Kół Naukowych Logistyki
 • Organizowanie corocznych spotkań doktorantów piszących prace z zakresu logistyki
 • Stałą współpracę z najbardziej opiniotwórczymi gazetami i czasopismami
 • Bieżące informowanie o działalności PTL i inicjatywach podejmowanych w środowisku logistycznym w Polsce, ze szczególnym wykorzystaniem stron internetowych PTL

Back to top