Zarząd Polskiego Towarzystwa Logistycznego:

- Marianna Jacyna, Przewodnicząca
- Danuta Kisperska – Moroń, Zastępca Przewodniczącej
- Aleksander Niemczyk, Zastępca Przewodniczącej
- Agnieszka Tubis, Sekretarz
- Adam Koliński, Skarbnik

Członkowie Zarządu:
- Marcin Foltyński
- Ilona Kużaj-Aydar
- Grzegorz Lichocik
- Cezary Mańkowski
- Artur Piekarski
- Sylwia Konecka

 

Back to top