Zarząd Polskiego Towarzystwa Logistycznego:

 • Danuta Kisperska-Moroń- Przewodniczący
 • Grzegorz Lichocik – Z-ca Przewodniczącego
 • Stanisław Krzyżaniak– Z-ca Przewodniczącego
 • Marcin Foltyński - Sekretarz
 • Artur Piekarski - Skarbnik

Członkowie Zarządu:

 • Marianna Jacyna
 • Mariusz Jedliński
 • Ilona Kużaj-Aydar
 • Cezary Mańkowski
 • Aleksander Niemczyk
 • Tomasz Nowakowski

Back to top