Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies oraz innych usług w ramach strony www.ptl.net.pl przez Polskie Towarzystwo Logistyczne z siedzibą w Poznaniu

Data aktualizacji dokumentu: 14 września 2020 r.

Stosownie do art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej "RODO" realizujemy obowiązek informacyjny.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Logistyczne z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000076688, NIP 7781378500, REGON 63224450800000, adres: ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, dalej zwane „PTL”.

Z PTL możesz się skontaktować:

 1. listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań;
 2. e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. telefonicznie: 605 539 702

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane, przekazane do PTL za pośrednictwem formularzy, znajdujących się na stronie www.ptl.net.pl są przetwarzane w celu obsługi członkowskiej, rejestracji na webinary oraz przesyłania newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do pełnego korzystania ze strony www.ptl.net.pl rejestracji na webinary i otrzymywania newslettera.

Jak przechowujemy dane?

PTL przechowuje dane w bazie systemu zarządzania treścią Joomla oraz bazie systemu mailingowego Acymailing. Dane osobowe są gromadzone i obsługiwane z należytą dbałością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

PTL zawsze przetwarza dane osobowe w oparciu o podstawy prawne wskazane w RODO. Podstawami tymi mogą być:

 1. zgoda osoby, której dane dotyczą;
 2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innych osób fizycznych;
 5. realizowanie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią to tymi interesami może być dochodzenie i egzekucja roszczeń, marketing bezpośredni oraz inne formy marketingu lub reklamy.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

W pewnych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe innym odbiorcom. Może się tak stać gdy wymaga tego usługa, z której korzystamy (np. usługi IT, finansowe, ubezpieczeniowe, audytowe, kurierskie i pocztowe, niszczenie i archiwizacja dokumentacji, obsługa prawna). Za każdym razem udostępnienie Twoich danych osobowych odbiorcy odbywa się w zgodzie z przepisami RODO.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Standardowo nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli jednak dochodzi do takiego przekazania,, to zawsze następuje to zgodnie z przepisami RODO.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zrealizowania przez nas celu, w jakim to przetwarzanie jest realizowane. Czasami okres przetwarzania wynika również z przepisów prawa.

Twoje prawa

Z uwagi, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. Musisz wiedzieć, że RODO szczegółowo reguluje kiedy możesz ze swoich praw skorzystać. Jako administrator zawsze analizujemy czy zachodzą przesłanki, abyś mógł skorzystać ze swoich uprawnień.

Wycofanie zgody

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, to pamiętaj, że masz prawo ją wycofać. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody.

Skarga do Prezesa UODO

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Jako administrator nie przetwarzamy danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu.

Kwestie informatyczne

Podczas korzystania ze strony www.ptl.net.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania serwisem;
 • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 • badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach serwisu oraz w celach statystycznych.

W ramach serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika
 • „własne” – zamieszczane przez serwis
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż serwis

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z serwisu.

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top