Polskie Towarzystwo Logistyczne jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA Full Member) od 1993 roku.
Z działaniami ELA można zapoznać się szczegółowo na stronie internetowej: http://www.elalog.eu/
Dzięki członkostwu PTL w ELA możliwe było uruchomienie w Polsce (w 2000 r.) systemu certyfikacji logistyków zgodnie ze standardami kwalifikacyjnymi ELA. Z ramienia ELA systemem zarządza Europejska Rada ds. Certyfikacji w Logistyce (European Board for Certification in Logistics – ECBL). Z rekomendacji PTL rolę Narodowego Centrum Certyfikacji (National Certification Center – NCC) pełni od 2000 r. Instytut Logistyki i Magazynowania.
Logistycy mają możliwość skorzystania na stronie ELA z testu („Mind the Gap”) służącego samoocenie kompetencji zawodowych i określeniu kierunków dalszego ich rozwoju.
Dzięki staraniom PTL Europejskie Towarzystwo Logistyczne dwukrotnie przyznało Polsce organizację Europejskiego Kongresu Logistycznego EUROLOG (2010 i 2016). W obu przypadkach Kongres EUROLOG był organizowany razem z Polskim Kongresem Logistycznym LOGISTICS. Impreza ta jest od 1992 roku współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Logistyczne oraz Instytut Logistyki i Magazynowania. Obu Kongresom towarzyszyły konferencje naukowe ELA Research Day. Dzięki współpracy z komitetem ELA Research & Development Committee miały one bardzo wysoki poziom merytoryczny.
Niezależnie od organizacji Kongresów EUROLOG, Europejskie Towarzystwo Logistyczne zawsze obejmuje patronatem Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS, wspomagając polskich organizatorów w kontaktach z interesującymi referentami, a Prezydent ELA ma zawsze wystąpienie w sesji plenarnej otwierającej Kongres.
Dzięki współpracy PTL z ELA, laureaci Nagrody Logistycznej PTL mogą uczestniczyć w dorocznym konkursie o nagrodę logistyczną ELA (ELA Award). Polskie projekty startowały kilkakrotnie, i to z sukcesami, w kategorii „Project of the Year. Przedstawiciele przedsiębiorstw, członków wspierających PTL, mogą z rekomendacji PTL uczestniczyć bezpłatnie w uroczystościach ogłoszenia wyników i wręczenia nagród konkursu ELA Award.
Członkostwo w ELA otwiera Polskiemu Towarzystwu Logistycznemu możliwość współpracy z innymi krajowymi organizacjami logistycznymi stowarzyszonymi w ELA. Dzięki temu możliwe było zorganizowanie atrakcyjnego programu wyjazdów studyjnych PTL m.in. na Węgry (2004), do Hiszpanii (2009) i do Wielkiej Brytanii (2013).
Od początku swojego członkostwa w ELA PTL jest reprezentowany we władzach stowarzyszenia. Od 1998 roku nieprzerwanie członek PTL zasiada w Zarządzie ELA (1998 – 2010 Stanisław Krzyżaniak, 2010 – 2016 Marcin Hajdul, a obecnie Danuta Kisperska-Moroń). Członkowie PTL biorą aktywny udział w pracach komitetów roboczych ELA. M.in. p. prof. Danuta Kisperska-Moroń jest od wielu lat członkiem ELA Research & Development Committee. Z rekomendacji Zarządu ELA, członkiem Zarządu ECBL jest także przedstawiciel PTL Stanisław Krzyżaniak.

Back to top