"Struktura logistyczna Unii Europejskiej" (2-9 kwietnia 2011). Program objął wizyty w: Wasserstrassenkreuz (k. Magdeburga), port Hamburg (Container Terminal Altenwerder), giełdę kwiatową w Amsterdamie, terminal DELTA w porcie Rotterdam, porty Terneuze i Vlissingen (region Zeeland, Holandia), Dourges (Platformy Logistycznej DELTA 3), Beetembourge (Luxemburg) - terminal transportu Lorry-RAI. W wyjeździe wzięło udział 33 członków PTL.

Back to top