Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej organizuje 3-5 września 2023 roku konferencję Systemy Logistyczne - Teoria i Praktyka. Polskie Towarzystwo Logistyczne objęło to wydarzenie patronatem honorowym.

Międzynarodowa Konferencja Systemy Logistyczne - Teoria i Praktyka, która odbędzie się we wrześniu br. to już XII edycja tego cyklicznego wydarzenia. Przez lata funkcjonowania stała się stałym elementem kalendarza wydarzeń naukowych w obszarze logistyki i transportu i niezmiennie przyciąga znaczącą liczbę uczestników. W latach poprzedzających pandemię konferencja gościła zawsze ponad 100 uczestników. Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych oraz wymiana wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie funkcjonowania, organizacji i eksploatacji systemów transportowych i logistycznych. W szczególności konferencja ma na celu prezentację praktycznych zastosowań metod zarządzania, optymalizacji, symulacji i innowacyjnych rozwiązań technologii IT w kształtowaniu i projektowaniu systemów transportowych i logistycznych.

Więcej informacji o konferencji już wkrótce na stronie Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Back to top