Organizacja France Supply Chain we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Badań nad Logistyką i Zarządzaniem Łańcuchem Dostaw (AIRL-SCM) ogłasza konkurs na najlepszy artykuł naukowy na temat zrównoważonego łańcucha dostaw.

Organizatorzy konkursu pragną w ten sposób wypromować publikację naukową wnoszącą znaczący wkład w obszar badań nad zrównoważonym łańcuchem dostaw. Jury konkursowe przeanalizuje artykuły nadesłane w zgłoszeniach pod kątem istotności tematu, potencjału wyników przeprowadzonych badań, charakteru procesu badawczego, innowacyjności oraz możliwości praktycznego wykorzystania wniosków z badań. Na autora najlepszej pracy czeka nagroda w wysokości 2000 euro, która zostanie przyznana przez France Supply Chain.

Naukowcy, którzy opublikowali swój artykuł w czasopiśmie naukowym, mogą przesłać swoje zgłoszenie do udziału w konkursie poprzez stronę internetową France Supply Chain. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 29 marca 2024 r.

Back to top